آدرس : طراح وتوسعه دهنده سایت تجاری

 • ادمین دورکارچیست

  ایکامرس ایران براساس درخواستهای بیشمارمشتریان که به دلایل مختلف امکان استخدام کارمندی درپست ادمین سایت خودرا نداشتندازجمله کوچکی کسب وکاریا کوچکی سطح فعالیت وب باتوجهبراینکه امروز کمترین هزینه استخدام یک ادمین سایت تمام وثت حضوری ازمیزان دستمزدوزارت کارکه نمیتواند کمترباشد یعنی حداقل ۸ملیون که کمترکسی با این مبلغ تن به کارمیدهدادمینی که ۱۶سال تحصیل نموده وامروزیک لیسانسه هست کمترین حقوق اش از۱۲ملیون تومان به بالاست به این اضافه کنید هزینه ایاب وذهاب بیمه وهمچنین دفترکاری با تمام تجهیزات که باید۸ساعت راندمان کاری وی باشدووظایفی مشخص ازجمله رفع خطاها نصب افزونه درج محتوای مرتبط باموضوع فعالیت سایت- انجام تنظیمات سئو و کارباتوابع هاست به روزرسانی افزونه قالب واسکریپت است به گونه ای که ماحصل این فعالیت باید به افزایش بازدید وکسب درامدبیشترسایت بی انجامدوهمچنین سایت بدون هیچ مشکلی همواره دردسترس وبیشترسایتهای متوسط وکوچک فعال درایران ازسیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده میکنند لذا بنابه دلایل فوق دارندگان سایتهای کوچک ومتوسط با فعالیت یک ادمین با روزی دویاسه ساعت زمان به صورت دورکاری که هیچ تفاوتی با ادمین حضوری درنهایت ندارد می توانند به فعالیت طبیعی و روزمره خود ادامه دهند ودیگربا مشکلات پرداخت دستمزد کامل وجود محل کار کامپیوترو اینترنت پرسرعت وپرداخت حق بیمه و سرویس ایاب وذهاب مواجه نیستندماطی رایزنی بااین اصناف اینترنتی بنابرهماهنگی های لازم اقدام به ساخت پکیج های مختلف پشتیبانی برای رفع نیازهای چنین سایتهای که برخی از انان حتی ازاماربالایی بازدیدهم برخوردارند به معرفی وفروش این پکیج ها مبادرت نمودیم مشتریان محترم اگرایده ونظراتی برای بهبود این نوع سرویس های تازه ارائه شده دارند از طریق ایمیل یا بخش تماس باما نظرات خودرا ارائه تا به بهبود انهااقدام کنیم به طورخلاصه چنین روندی برمبنای این است که کارافرینان یا کارفرمایان با خریدیکی از پکیجها که تامین کننده نیازانهاست وازاعتبارماهانه برخورداراست درپنل پشتیبانی کاربران به ادرس عضوشوند ومبنای ارتباط دوطرفه بین کارفرماو ادمین همین بخش میشود کارفرمایان به صورت شبانه روزی امکان دسترسی به این پنل را دارند ومیتوانند محتوای متنی تصویری وویدیویی موردنظرخودرا درطول شبانه روز به این پنل واردکنند هرپکیجی مدت زمانی اختصاصی برایش درنظرگرفته شده که ادمین مطابق ان درساعت ازپیش تعیین شده مثلا برای سایت ایکس که پنل B راخریداری نموده دراین پنل طی ۲۴ساعت شبانه روز ۳ساعت ادمین سایت باید برای انجام وظایف مشخص بااطلاعات دسترسی به ادمین زمان اختصاصی صرف به روز رسانی رفع خطا نموده وهمچنین با چک نمودن پنل کاربری اگرکارفرما درخواست ثبت نموده ان را انجام دهد یا مخ
  محصول ومحتوای جدیدی دراین پنل قرارداده ان را به سایت مذکور افزده ودرمدت زمان سه ساعت که به طورمثال ساعت ۱۰صبح تا۱۳تعیین شده باید به صورت انلاین کارهای سایت را انجام دهدوباکارفرمانیز مرتبط باشندبه همین شکل هر۳۰ روز اعتبار این پکیج باید در زمان مشخس انلاین و وظایف تعریف شده از جمله افزودن محتوای مرتبط با موضوع سایت زا دردستورکار حود لحاظ و انجام دهند


  فرم درخواست ادمین پشتیبان سایت

  فرم درخواست ادمین دورکارپشتیبان سایت

  ادمین دورکار براساس پنل انتخابی شما موظف است طبق ساعت مقرر پنل فروخته شده وباهماهنگی قبلی باکارفرما درساعتی موردتوافق به صورت آنلاین باکارفرما مرتبط باشدحتی اگرکارفرمادرساعت مقرر حضورآنلاین برقرارنکند ادمین متعهدبه حضور وبرقراری ارتباط طبق ساعت پنل است اگرپنل ۲ساعته باشد ۲ساعت فیکس باید دروضعیت آنلاین وقابل دسترسی برای کارفرما باقی بماند ودراین مدت اگرهم کارفرما نبود ادمین مشغول به انجام وظایف تعریف شده خود درارتباط با پشتیبانی سایت مذکور باشد..نه بیکار فقط آنلاین باشد...همچنین این قانون برای ایام تعطیل رسمی وجمعه قابل انجام وتعهدادمین نیست.فقط روزهای کاری

  لیتک ورود به ادمین سایت یوزرنام پسورد لینک ورود به هاست سایت یوزرنام پسورد -------------------------------- ایمیل اختصاصی سایت شما؟

  0 تومان

 • دسته بندی :
 • تاریخ انتشار : 29 آذر 1402
 • بروزرسانی : ۱۸ دی ۱۴۰۲
 • تعدادفروش: 328
 • مزایای سفارش طراحی....ایکامرس ایران

 • طراحی باهاست ودامنه رایگان
 • 50%هزینه طراحی پس ازتحویل کار
 • وب سرویس پیامک سایت رایگان