آفيس:تهران،کوی ارم،خ گلها،مجتمع ساحل،ط 7،واحد722

  • یارانه اتحادیه به سفارش فروشگاه اینترنتی

    به منظورحمایت کسب وکارهاوجبران خسارت ناشی ازکوید۱۹ وساماندهی اصناف بازاری درفضای مجازی توسط وزارت سمت ازاول سال جاری متعهدبه پرداخت ۵۰درصدازهزینه های…