آدرس : تهران،کوی ارم،خ گلها،مجتمع ساحل،ط 7،واحد722

  • سنجش شنوایی

    معرفی چندنمونه از پروژه های به انجام رسیده وموفق برای کاربران سفارشدهنده حقیقی وحقوقی درکارگروه پارس کامرس ایرانیان نام پروژه:  مرکزسنجش شنوایی…