آدرس : مجری کسب وکاراینترنتی

 • پاسخ به سوالات متداول

  درروندفعالیت صنفی ما طی گذشت چندین سال مابا سوالاتی از طیرف همکاران کاربران مشتریان و اطرافیان مواجه شدیم لذا درمیان این سولات سوالاتی بیش ازهمه طرح میشد که مااقدام به ثبت وانتشارات پرسش وپاسخ های خود این بخش را به عنوان پاسخ به سوالات متداول شمانمودیم که پس از اندکی صرف  وقت ومطلعه هم به پاسخ سوالات احتمالی خودمیرسید وهم سطح اگاهی خودرا افزایش خواهید داد

  ۱-روندپذیرش سفارش مشتریان و تحویل کاردرایکامرش چگونه است ؟ وآیا مراجعات حضوری ومحدودیت جغرافیایی هم دارید؟

  پاسخ=روندپذیرش سفارشات انجام وتحویل آن غیرحضوری وآنلاین ازطریق همین سایت می باشد وهیچ محدوده جغرافیایی هم نداریم ازتمام نقاط ایران سفارشات پذیرفت۹ می شود حتی ما افتخارمیکنیم سه مشتری ایرانی که درامریکاوکانادا زندگی میکنند از مشتریان بسیارخوب ماهستند که از همان امریکا وکانادسفارش دادند وپس از اتمام به ادرس ایمیل انان ارسال شد

   

  نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید