آفيس:تهران،کوی ارم،خ گلها،مجتمع ساحل،ط 7،واحد722

 • رونق کسب وکارهای اینترنتی

  لازم بذکراست اخیربه دلیل بروزاپیدمی جهانی کرونا درایران خریداران به شدت به سمت خریدهای اینترنتی روی آوردند وطبق آمارسندیکای اصناف اینترنتی مطابق باتیرماه سال گذشته کسب وکارهای اینترنتی ۶۰درصدرشدداشته که بسیارخبرخوبی برای فعالین این عرصه می باشد
  بخصوص که اخیراکثرجویندگان کار جوان باهرزمینه تحصیلی وجغرافیای سکونت باسرمایه گذاری اندکی که ازحدودیک ملیون تومان شروع میشود اقدام به راه اندازی کسب وکاراینترنتی می کنند وبجای کارگری یاکارمندزیردست خودعنوان مدیرسایت تجاری راکسب نموده فارغ ازعدم کنترلهای رایج محیط کاری ویاحذف زمانبندی اجباری حضوربه موقع درسرکاردرمدت زمانی کوتاه پس ازتاسیس یک کسب وکاراینترنتی چندین برابرحقوقی که آرزو به دریافت آن ازکارفرمابودند خودبه صورت مستقل درحال درآمدزایی هستند
  همچنین به دلیل استقبال خریداران ازاین نوع خریداکثراصناف وکسبه بازاروخیابان باسفارش تاسیس فروشگاه اینترنتی به ادعای خویش خوشبختانه جبران ضرروزیان ناشی ازکساتی راازاین طریق جبران نموده وبرخی نیزمیزان این نوع فروش رابسیاربیشترازفروش سنتی وحضوری برشمره بااین توصیف که هیچ برخوردوتماسی بامشتریان دیگرندارند
  البته مادرصفحات دیگراین سایت مقالاتی جهت افزایش آگاهی کاربران مبتدی که فاقد تجربه قبلی از این نوع فعالیت هستند مقالاتی ارائه نمودیم که درصورت مشاهده ومرور بسیاربرای شما مناسب وآگاهی بخش خواهدبود مقالاتی درخصوص روندتاسیس فروشگاه اینترنتی وپیش نیازها- محاسن ومعایب این نوع کسب وکارهامیباشد

  نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید